شرکت توسعه زیرساخت سفر

شرکت توسعه زیرساخت سفر

 زمینه های اصلی فعالیت شرکت توسعه زیرساخت سفر  عبارتند از:

    طراحی سامانه های رزرو آنلاین بلیط هواپیما

    طراحی سامانه های رزرو آنلاین هتل

    طراحی سامانه های رزرو آنلاین بیمه مسافرتی

    طراحی سامانه های رزرو آنلاین بلیط قطار